Pumadur

 

Polyuretanbeläggning till industrigolv

Pumadur är en polyuretanbeläggning för golv med mycket bra egenskaper mot aggressiva kemikalier, tung belastning och temperaturer upp till 120ºC. Den lämpar sig därför för både våta och torra processindustrier, beroende på om man vill ha en slät eller halkskyddad beläggning.

 Pumadur är en mycket slitstark ytskikt som är fördelaktigt inom tex. livsmedelsindustri, restauranger, storkök, truckgångar spolhallar och kemisk industri  där ett hållfast och beständigt golv med lång livslängd krävs.

 Pumadur finns i tre olika typer RT, DP och SL. den går att få i olika beläggningstjocklekar och olika ytstrukturer för att klara varierande arbets- och temperaturkrav.

Kemikaliebeständig

Pumadur är motståndskraftig mot bland annat följande vanligt förekommande kemikalier:

  • Alla koncentrationer av mjölksyra vid 60ºC ger beständighet mot mjölk- och mejeriprodukter.
  • Oljesyra 100 % vid 60ºC. Representerar organiska syror som bildats genom oxidation av vegetabiliskt och animaliskt fett och som förekommer i livsmedelsindustrin.
  • Koncentrerad citronsyra som förekommer i citrusfrukter. Metanol 100 %. Alkoholer och ett brett register av lösningsmedel, som används i farmaceutisk industri, utgör normalt inga problem.

Pumadur är också resistent mot en lång rad av mineraloljor, salter och oorganiska syror, liksom en stor mängd av varierande kemikalier. Kemikalielista kan begäras. Notera: Missfärgningar kan uppstå av vissa kemikalier beroende på spillets karaktär och lokalt handhavande.

Underlag

Betongytan skall vara torr och ha en draghållfasthet på 1,5 MPa. Alla rörelsefogar i betongen skall fortsätta genom beläggningen och tätas lämpligast med med flexibel Pumadur fog i samma kulör.

Industrigolv med Pumadur kan installeras direkt på betong som uppnått en ålder av sju dygn, eller på gammal betong med hög kvalitet och en hög relativ fukthalt, utan att särskild primer behöver användas eftersom systemet har en inbyggd vidhäftare.

Arbetsförhållande

För bästa resultat skall material, underlag och lufttemperatur vara mellan +15ºC och +25ºC.

Eftersom Pumadur härdar effektivt inom ett stort temperaturområde uppnås optimalt resultat under bra förhållanden på arbetsplatsen. Låga temperaturer retarderar härdningen och kan försämra det visuella resultatet. Höga temperaturer accelererar härdningen och förkortar tiden för bearbetning, vilket kan försämra det visuella resultatet.

Rengöring av golv

Regelbunden rengöring och underhåll förlänger livslängden på alla golv. Pumadur rengörs enklast med normala rengöringsmedel och maskiner.