Akrylgolv

Akrylbeläggningar

Tvåkomponents akrylmassa för betonggolv

Akryl används som 4 mm beläggning inom livsmedelsindustrin, i mejerier och i storkök, men även inom pappers-, cellulosa- och den kemiska industrin där beläggningen utsätts för starka syror. Akryl härdar snabbt så att den tål gångtrafik redan efter ett par timmar (vid +23ºC). Beläggningen har god beständighet mot nötning och syror, men den tål inte kontinuerlig påverkan av lösningsmedel. Beläggningens färg kan under lång påverkan förändras av solljus, utan att de tekniska egenskaperna påverkas. Beläggningar går att få både som släta och strukturerade, samt även som målningar.

pexels-ksenia-chernaya-5716708

Förutsättningar

Ytan som ska behandlas skall vara torr. Luftens, ytans och lackens temperatur bör vara över -10ºC men under +35ºC. Relativa luftfuktigheten bör under arbetet och härdningen vara under 80 %.

Nytt betonggolv​

Betongen bör vara minst fyra veckor gammal och väl härdad så att betongens fukt är bunden och ytan har torkat. Betongens relativa fukthalt får vara högst 90 % eller fyra viktsprocent. Från den stålglättade betongytan avlägsnas cementhuden med slungrensning, fräsning eller ytslipning. Spröda, mjölaktiga golvytor slipas så att man får fram en hård, ballasthaltig betong. Cementdammet sugs eller sopas bort. På betongytan får inte finnas ämnen som försämrar vidhäftningen.

Gammalt betonggolv​

Omålade golv med fett- och oljerester kan först rengöras med emulgerande rengöringsmedel. Efter tvättningen ytslipas eller syrabetsas golvet om det är täckt med cementhud. Spröda eller mycket smutsiga ytskikt bör avlägsnas genom till exempel diamantslipning, slungrensning eller fräsning. Samma metoder kan användas för att avlägsna avflagnande gammal färg och cementhud.