Om oss

Vad gör vi?

Hårda Golv AB är ett serviceinriktat företag med lång erfarenhet av golvläggning riktad främst mot industri och offentlig miljö. Med fokus på kundens önskemål och behov utför vi ett antal olika golvsystem. Vårt arbetsområde av golvläggning sträcker sig från södra till mellersta Sverige.

Det vi arbetar med dagligen är fogfria golvbeläggningar utav olika typer av härdplast,
såkallade massagolv. Vi är specialiserade på golvläggning av epoxigolv, akrylgolv och polyuretangolv som alla har olika egenskaper. Användningsområdet för dessa produkter är stort tex. Pakeringsgarage, livsmedelsindustri, halkskyddade köksbeläggningar, truckgångar, lager, sporthallsgolv, stegdämpande golv, showroom, designgolv mm. Stora projekt eller små, reparationer och fräscha upp befintliga ytskikt. Med stort produktutbud, kunskap och kompetens av golvläggning kan vi erbjuda beläggningen som passar er.

Förutom läggning av fogfria golv, utför vi diverse spacklings, tex fallspackling eller flytspackling, men även plattsättning, mattläggning.

Samarbetspartner till oss är FFG Golv AB, tillsammans har vi en stor maskinpark för golvblästring, diamantslipning och rivning av befintliga ytskikt.

Även från enklare slipning med dammbindning eller polering av betong, terazzo, marmor samt andra naturstensmaterial oftast i 5-7 steg.

Vid önskemål om besiktning av befintligt golv, erbjuder vi detta utan kostnad samt lämnar förslag på vad som kan behövas åtgärdas.

Auktorisation fogfritt golv

Syftet med auktorisationen är att tillse att läggning av golv sker av kunniga yrkesmän. Entreprenörer som lägger fogfritt golv kan erhålla auktorisation för detta genom att uppfylla ett antal av branschen fastställda krav. Kraven fastställs av en teknisk nämnd Auktorisationsnämnden för Fogfritt Golv (AFG) som är sammansatt av minst två representanter från materialtillverkarna, minst två från entreprenörerna, samt minst en representant från Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF).