Compact beläggning

Peran STB Compact

Systembeskrivning

Kompakt är en slät fogfri epoxibeläggning uppbyggd av lösningsmedelsfri epoxi och infärgad sand. Beläggningen utförs i tjocklek mellan 2-5 mm.

Användningsområde

Kompakt används på nya och gamla betonggolv som utsätts för hård mekanisk och kemisk belastning. Den ger vid tjocklekar >4 mm en mekanisk förstärkning av det befintliga betongunderlaget.

Färgsandsystemet är lämpligt där man sätter stora krav på både utseende, halksäkerhet och hygien. Kompakt är lämpat för såväl torra som våta utrymmen då det färdiga golvet är tåligt, porfritt och vätsketätt.

Kompakt används också i offentliga miljöer som butiker med mera där funktion, nötningstålighet, dammfrihet och god städbarhet eftersträvas i kombination med attraktivt utseende utan fogar och skarvar. 

Egenskaper

Kompakt har god slitstyrka och är en tät ej diffusionsöppen beläggning. Den har god kemikalieresistens mot alkalier och många syror, samt mot oljor och bensin. Mycket god vidhäftning mot väl rengjorda underlag av betong, trä, keramik, sten och metall.

clean5

Rengöring och underhåll

För att försäkra sig om att man får ett golv med lång livslängd bör man använda rekommenderade produkter vid städning. Högtryckstvätt och skurmaskin fungerar med ett mycket tillfredställande resultat. Milda organiska rengöringsmedel håller golvet rent och skinande.