Färgsand

Compact beläggning

Kompakt är en slät fogfri epoxibeläggning uppbyggd av lösningsmedelsfri epoxi och infärgad sand. Beläggningen utförs i tjocklek mellan 2-5 mm.

Strukturbeläggning

Struktur är en halkskyddad fogfri epoxibeläggning uppbyggd av lösningsmedelsfri epoxi och färgad sand. Beläggningen utförs i tjocklek mellan 2-4 mm

Systembeskrivning

SL är en 2-komponents självutjämnande epoxibeläggning på 2-5 mm. Den är naturligt glansig för att öka ljusnivån i lokalen och minska energikostnaderna. Man kan även få en matt yta för att minska lystern. Ytan är slät, slitstark och kan även utföras halkskyddad. Färdigt golv är porfritt och vätsketätt med en mycket hög kemikalieresistens.

Användningsområde

Kompakt används på nya och gamla betonggolv som utsätts för hård mekanisk och kemisk belastning. Den ger vid tjocklekar >4 mm en mekanisk förstärkning av det befintliga betongunderlaget. Färgsandsystemet är lämpligt där man sätter stora krav på både utseende, halksäkerhet och hygien. Kompakt är lämpat för såväl torra som våta utrymmen då det färdiga golvet är tåligt, porfritt och vätsketätt. Kompakt används också i offentliga miljöer som butiker med mera där funktion, nötningstålighet, dammfrihet och god städbarhet eftersträvas i kombination med attraktivt utseende utan fogar och skarvar.

Egenskaper

Kompakt har god slitstyrka och är en tät ej diffusionsöppen beläggning. Den har god kemikalieresistens mot alkalier och många syror, samt mot oljor och bensin. Mycket god vidhäftning mot väl rengjorda underlag av betong, trä, keramik, sten och metall.
clean1

Rengöring och underhåll

Genom att använda akrylbaserade poleringsmedel ökar man golvets livslängd. Våttorka golvet med organiska rengöringsmedel för att hålla golvet rent och glansigt. Beläggningen tål de vanligen förekommande rengöringsmedlen och rengöringsmetoderna, även högtryckstvätt.